Richard STRAUSS Serenade

12/15(Wed)

19:00 at 
Oji Hall(Ginza)

SINFONIA PLUS Champagne Concerts No. 56
【Programs】
  • Macbeth, Op. 23
  • Metamorphosen
  • Symphony for Strings in B Minor, from Op. 5
【Tokyo Sinfonia】

VIOLIN I
Natsuko Haga (Concertmaster)
Mika Hasegawa・Aya Yoshihashi・ Tamaki Nakahashi・Kyoko Murakami

VIOLIN II
Keiko Kawamata (Principal)
Tomoko Uchiyama・Maiko Kubokawa・Kuriko Yokoyama・Rie Oshiba

VIOLA
Kumiko Asai (Principal)
Kumiko Mano・Chiharu Moriyama・Tomoko Yanagisawa

VIOLONCELLO
Teppei Nakata (Principal)
Yumiko Iwao・Yoshihito Takahashi

CONTRABASS
Seigo Matsuo (Principal) Atsuyoshi Kure

ASSISTANT CONDUCTOR
Teppei Nakata

【Payment】
Bank transfer to
Mitsui-Sumitomo Bank Akasaka Branch
ordinary account 8549626
Online by Peatix at
https://tokyosinfonia-strauss-serenade-12.peatix.com/
or by Paypal at
https://paypal.jp/
Send to: tickets@tokyosinfonia.com